PERAKUAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN-page-001

SIJIL PENDAFTARAN PERTUBUHAN

Pertubuhan Kebajikan Villa Harapan, Melaka

Perakuan pendaftaran pertubuhan (Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia)

 

SIJIL PENDAFTARAN PUSAT JAGAAN

Perakuan Pendaftaran Pusat Jagaan Melaka

Perakuan pendaftaran pusat jagaan (Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka)

PERAKUAN PENDAFTARAN PUSAT JAGAAN-page-0